Werkwijze Buurtbemiddeling

  • U neemt contact op met de coördinator Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is
  • De bemiddelaars maken met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U krijgt de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen.
  • Als u beiden daarmee instemt is er vervolgens op een neutrale locatie een gesprek tussen u en uw buren. De bemiddelaars zorgen ervoor dat dit gesprek goed verloopt. U en uw buren maken samen afspraken die op papier kunnen worden gezet.
"Komt u er zelf niet uit?
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht helpt samen met u gratis een oplossing te vinden!"
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht 2018©