Wat is Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Het is de bedoeling dat de buren samen tot een oplossing komen.Buurtbemiddeling helpt hen daarbij. Vrijwillige bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en dragen geen oplossing aan. Zij helpen partijen om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat het probleem zich weer voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht. 

 

Wanneer niet

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarbij sprake is van buitensporige agressie, criminaliteit, alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische problemen of waarbij problemen binnen een familie spelen. Ook conflicten met instanties zijn niet bedoeld voor buurtbemiddeling
"Komt u er zelf niet uit?
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht helpt samen met u gratis een oplossing te vinden!"
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht 2018©