Nieuws » Jaarrapportage 2010 Buurtbemiddeling

 Nieuws

Jaarrapportage 2010 Buurtbemiddeling10:55, 28-03-2011 ~ K. van den Heuvel

In deze jaarrapportage is de voortgang van het project Buurtbemiddeling in 2010 alsmede het resultaat van de aanmeldingen beschreven.

In deze jaarraportage is de voortgang van het project in 2010 beschreven alsmede het aantal aanmeldingen en het resultaat van deze aanmeldingen.

De stuurgroep Buurtbemiddeling heeft inmiddels de wens dit project voort te zetten in gemeente Stichtse Vecht, zodat de inmiddels opgedane expertise in een groter gebied ingezet kan worden. De gemeenteraad van Stichtse Vecht  zal in 2011 hier een uitspraak over moeten doen.

"Komt u er zelf niet uit?
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht helpt samen met u gratis een oplossing te vinden!"
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht 2018©