Waarom buurtbemiddeling

Waar mensen dicht op elkaar wonen kunnen ruzies of conflicten ontstaan. Misschien ergert u zich aan lawaai, overlast van kinderen of huisdieren, rondslingerend vuil, pesterijen of de manier waarop uw buren hun auto parkeren. U heeft uw buren hierop aangesproken maar dat helpt niet. Zo’n probleem kan gemakkelijk uit de hand lopen.
Buurtbemiddelaars helpen u om er samen met uw buren uit te komen. Het is raadzaam een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium aan te melden.

Informatie over buurtbemiddeling Stichtse Vecht kunt u tevens terug vinden in onze folder

"Komt u er zelf niet uit?
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht helpt samen met u gratis een oplossing te vinden!"
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht 2018©